ล้อเหล็ก

฿ 62฿ 2,072

 

    • วัสดุล้อ         :  เหล็กหล่อ
    • ประเภทล้อ    :  ล้อเหล็กเป็น , ล้อเหล็กตาย
    • ขนาดล้อ       :  3 นิ้ว – 8 นิ้ว
    • ลักษณะฐาน  :  แบบแป้น