พลาสติกโรงเรือน

฿ 43฿ 4,857

 

  • สำหรับปลูกพืชผักในระบบปิด
  • ใส่สารป้องกันรังสีUV 7%
  • ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน
  • ป้องกันแมลง ศัตรูพืช ลม ฝน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • ช่วยให้เพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
  • For growing vegetables in a closed system.
  • Incorporate 7% UV protection additive.
  • Helps control various environmental conditions within the greenhouse.
  • Prevents insects, plant pests, wind, and rain that could affect plant growth.
  • Enables year-round cultivation of plants.

ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้า แบบตัดแบ่งขายค่ะ 
สมมุติลูกค้าต้องการสินค้าที่ความยาว 8 เมตร ให้ลูกค้าเลือกในช่องความยาวเป็น “ตัดแบ่งขายเป็นเมตร (ราคาต่อเมตร)” แล้วระบุในช่องจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อเป็น 8 ลูกค้าจะได้รับสินค้า ที่มีความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ชิ้นค่ะ หากลูกค้าต้องการให้ตัดแบ่งชิ้นละ 1 เมตร ลูกค้าต้องระบุเข้ามาในหมายเหตุของคำสั่งซื้อนะคะ ทางร้านจะตัดให้ลูกค้า 8 ชิ้น ชิ้นละ 1 เมตร ค่ะ

Ordering method: Divided selling

Ordering Example: If you want to purchase a product with a length of 8 meters, please select ‘Divide and sell by meters.’ Then, input the number 8 in the quantity field. You will receive a product with a length of 8 meters, quantity 1.

 

error: Content is protected !!