พลาสติกโรงเรือน

฿ 2,080฿ 5,590

 

  • สำหรับปลูกพืชผักในระบบปิด
  • ใส่สารป้องกันรังสีUV 7%
  • ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในโรงเรือน
  • ป้องกันแมลง ศัตรูพืช ลม ฝน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • ช่วยให้เพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี
  • For growing vegetables in a closed system.
  • Incorporate 7% UV protection additive.
  • Helps control various environmental conditions within the greenhouse.
  • Prevents insects, plant pests, wind, and rain that could affect plant growth.
  • Enables year-round cultivation of plants.

ส่งฟรี เมื่อซื้อครบ 1000

error: Content is protected !!