พลาสติกคลุมวัชพืช

฿ 15฿ 2,048

 

  • สำหรับคลุมบริเวณที่ไม่ต้องการให้หญ้าหรือวัชพืชขึ้น
  • น้ำสามารถซึมผ่านได้
  • ใส่สารป้องกันรังสีUV ไม่กรอบแตกง่าย อายุการใช้งานยาวนาน
  • ตัดแบ่งขายได้
  • Used for covering areas where unwanted weeds should not grow.
  • Water can permeate through.
  • The plastic contains UV protection, is sun-resistant, and has a long lifespan.

ตัวอย่างการสั่งซื้อสินค้า แบบตัดแบ่งขายค่ะ
สมมุติลูกค้าต้องการสินค้าที่ความยาว 8 เมตร ให้ลูกค้าเลือกในช่องความยาวเป็น “ตัดแบ่งขายเป็นเมตร (ราคาต่อเมตร)” แล้วระบุในช่องจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อเป็น 8 ลูกค้าจะได้รับสินค้า ที่มีความยาว 8 เมตร จำนวน 1 ชิ้นค่ะ

Ordering method: Divided selling.

Ordering Example: If you want to purchase a product with a length of 8 meters, please select ‘Divide and sell by meters.’ Then, input the number 8 in the quantity field. You will receive a product with a length of 8 meters, quantity 1.

error: Content is protected !!