พลาสติกทำสวน การเกษตร

ศูนย์รวมสินค้า พลาสติกสำหรับใช้ในงานสวน งานเกษตรกรรม & เลี้ยงสัตว์” ครบวงจร สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเสียหายในการทำงาน เช่น ใช้ในการป้องกันศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต ห่อหุ้มป้องกันสิ่งของ เป็นต้น


 

 

ประโยชน์ของสินค้ากลุ่มพลาสติก ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  1. ป้องกันศัตรูพืชและโรค (Pest and Disease Prevention): พลาสติกสามารถใช้เป็นฟิล์มป้องกันแสงและฝนซึ่งช่วยป้องกันการระเหยของความชื้นและป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฉนวนป้องกันแมลงและศัตรูพืชต่างๆ ที่สามารถทำลายพืชได้
  2. การเก็บเกี่ยวผลผลิต (Harvesting): พลาสติกสามารถใช้เป็นถุงบรรจุผลผลิต เช่น ผลไม้ พืชผัก และสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ที่ช่วยลดการสูญเสียในระหว่างการขนส่งและเก็บเกี่ยว
  3. การจัดการน้ำและปุ๋ย (Water and Fertilizer Management): พลาสติกสามารถใช้เป็นระบบน้ำหยดในการให้น้ำแก่พืชในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยประหยัดน้ำและลดการสูญเสียในการให้น้ำ นอกจากนี้ยังมีถุงปุ๋ยที่สามารถใช้เพื่อให้ปุ๋ยแก่พืชได้อย่างแม่นยำ
  4. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ (Increasing Yield and Quality): พลาสติกสามารถใช้เพื่อสร้างเครื่องหล่อเมล็ดพันธุ์พืชและผลผลิต เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและเจริญเติบโตของพืช
  5. ลดความเสียหายจากสภาวะอากาศ (Minimizing Weather-Related Damage): การใช้พลาสติกเป็นฟิล์มปกป้องพืชหรือโรงเรือนเพาะปลูกช่วยป้องกันความเสียหายจากสภาวะอากาศเช่น หิมะหรือฝนทิ้งท้ายพืชและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
  6. ลดการใช้พลาสติกใช้ครัวเรือน (Reducing Household Plastic Use): การนำพลาสติกที่ไม่จำเป็นมาใช้ในการเกษตรสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกในครัวเรือนได้ เนื่องจากมีการนำพลาสติกมาใช้ในการเก็บเกี่ยวและบรรจุผลผลิต
  7. ลดการใช้พื้นที่ (Space Efficiency): การใช้พลาสติกในระบบการปลูกพืชแบบพื้นประโยชน์สามารถช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นต่อการปลูกพืช
  8. การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Preserving Soil Fertility): ในกรณีที่ใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและปุ๋ย น้ำและปุ๋ยจะไม่แพร่กระจายไปโดยไม่มีความจำเป็น ทำให้ดินคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ได้ดีกว่า

ควรมีการใช้พลาสติกในการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในการผลิตอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังควรคำนึงถึงการจัดการพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่สร้างขึ้นจากการใช้งานในการเกษตรด้วยด้วย. (Plastic use in agriculture should be practiced responsibly to minimize environmental impact and promote sustainability in food production and natural resources. However, it's essential to also consider plastic waste management to reduce the amount of plastic waste generated from agricultural practices.)

ช่องทางการติดต่อ ที่สะดวกรวดเร็ว

teenoishop
teenoishop

* ลูกค้าสามารถกดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ หรือ โทรติดต่อเราได้ โดย คลิกที่รูปไอคอนได้เลย นะคะ *

** กรณีค้นหาด้วย Line Id. อย่าลืม ใส่เครื่องหมาย @ นำหน้าคำว่า teenoishop ด้วยนะคะ **

*** การติดต่อทางไลน์ จะสะดวกและปลอดภัยที่สุดนะคะ เนื่องจากจะได้มีหลักฐานการพูดคุยเก็บไว้ ***

วันทำการ จันทร์ - เสาร์     เวลา 8.00 - 17.00 น.

error: Content is protected !!