ตาข่ายทำสวน เลี้ยงสัตว์

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญการเลือกใช้ ตาข่าย สำหรับทำงานสวน ทำการเกษตร งานทำคอกเลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีสินค้าประเภทตาข่าย ให้เลือกดังนี้


 

 

ประโยชน์ของตาข่าย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 1. การป้องกันศัตรูพืชและโรค (Pest and Disease Prevention): การใช้ตาข่ายเป็นการป้องกันพืชจากการถูกโจรกรรมของแมลงและสัตว์ที่เป็นศัตรู ทำให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการป้องกันศัตรูพืชได้.
 2. การป้องกันสัตว์กัดกิน (Preventing Crop-Damaging Animals): ตาข่ายช่วยป้องกันสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงจากการเข้ามากัดกินพืชหรือผลผลิตที่เกษตรกรเลี้ยง.
 3. การจัดการสภาวะอากาศ (Weather Management): การใช้ตาข่ายเป็นฟิล์มปกป้องพืชหรือโรงเรือนเพาะปลูกช่วยป้องกันความเสียหายจากสภาวะอากาศ เช่น การป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในพื้นที่แปลงเพาะ.
 4. การควบคุมเชื้อราและโรคพืช (Controlling Fungal Infections and Plant Diseases): การใช้ตาข่ายเพื่อป้องกันการระเหยของเชื้อราและโรคพืชที่อาจถูกพาเข้ามาจากลมหรือสัตว์.
 5. การปรับคุณภาพแสง (Light Quality Adjustment): การใช้ตาข่ายเป็นที่ปรับคุณภาพแสงที่เข้าสู่พืช ช่วยควบคุมปริมาณแสงและความเข้มของแสงในการเพาะปลูกหรือผลิตพืชที่ต้องการเงามากหรือน้อย.
 6. การป้องกันการสั่นสะเทือน (Vibration Prevention): ตาข่ายสามารถช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนจากลมหรือสภาวะอากาศที่แปรปรวน.
 7. การควบคุมการเจริญเติบโต (Plant Growth Regulation): ในการเพาะปลูกพืชแบบเนื้อเยื่อหรือต้นไม้ ตาข่ายสามารถใช้ในการควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของพืชได้.
 8. การเก็บเกี่ยวและจัดการทรัพยากร (Harvesting and Resource Management): ตาข่ายสามารถใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือสัตว์เลี้ยงให้ง่ายขึ้น และช่วยในการจัดการพื้นที่.
 9. การเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture): ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา ตาข่ายช่วยในการควบคุมการเข้าออกและการจัดการกับสิ่งของที่อยู่ในน้ำ.
 10. การเลี้ยงสัตว์ปีก (Poultry Farming): นิยมนำตาข่ายมาทำกรงเลี้ยงไก่ กรงเลี้ยงเป็ด
 11. การเลี้ยงสุนัขและแมว (Dog and Cat Care): ตาข่ายสามารถใช้เป็นระบบป้องกันแมวหรือสุนัขที่ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้ ช่วยในการควบคุมพื้นที่และป้องกันการลุกลามไปยังบริเวณอื่น.

ช่องทางการติดต่อ ที่สะดวกรวดเร็ว

teenoishop
teenoishop

* ลูกค้าสามารถกดเพิ่มเพื่อนทางไลน์ หรือ โทรติดต่อเราได้ โดย คลิกที่รูปไอคอนได้เลย นะคะ *

** กรณีค้นหาด้วย Line Id. อย่าลืม ใส่เครื่องหมาย @ นำหน้าคำว่า teenoishop ด้วยนะคะ **

*** การติดต่อทางไลน์ จะสะดวกและปลอดภัยที่สุดนะคะ เนื่องจากจะได้มีหลักฐานการพูดคุยเก็บไว้ ***

วันทำการ จันทร์ - เสาร์     เวลา 8.00 - 17.00 น.

error: Content is protected !!