แบบฟอร์ม แจ้งชำระค่าสินค้า

การแจ้งชำระค่าสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งชำระค่าสินค้าได้ 2 ช่องทาง

1. แนบสลิปชำระค่าสินค้า ผ่านแบบฟอร์มนี้

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน และเลขคำสั่งซื้อมาทาง LINE @taokae

 

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม

1.กรอกรายละเอียดการชำระค่าสินค้า

2.แนบหลักฐานการชำระเงิน

3.กดปุ่ม แจ้งชำระเงิน

***เราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันทีค่ะ***