ขั้นจอนการชำระเงิน

**การชำระเงิน**

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : บริษัท เวิลด์ เบสท์ เอนจีเนียริ่ง จำกัด

ประเภท : บัญชีออมทรัพย์

สาขา : ซีคอนสแควร์

เลขบัญชี : 078 377 3317

***เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมกับแนบหลักฐานการโอนเงิน***

แจ้งชำระเงิน ที่นี่