การจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

 1. ลูกค้าเข้ารับสินค้าด้วยตัวเอง
  • สามารถนัดหมายเข้ารับสินค้าได้ ตามแผนที่ ที่แนบไว้ให้ด้านล่างนี้
 2. จัดส่งให้ถึงปลายทาง
  • รถขนส่งของบริษัทฯเอง ส่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • จ้างรถขนส่งเอกชน เช่น Kerry, Flash Express, ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

ค่าบริการจัดส่ง

 1. ค่าขนส่งจะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการกดปุ่มสั่งซื้อสินค้า
 2. ส่งฟรี! ขึ้นกับโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลา

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

 1. จัดส่งสินค้าออกให้ลูกค้า ในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 2. สินค้าไปถึงลูกค้า ขึ้นอยู่กับบริษัทฯขนส่งด้วย
 3. กรณีเป็นรถขนส่งของบริษัทฯเอง สินค้าจัดส่งถึงลูกค้าภายใน1-3วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า