ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

รูปแบบการจัดส่งสินค้า

1.ลูกค้าเข้ารับสินค้าด้วยตัวเอง

ลูกค้าสามารถเข้ามารับสินค้าได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาทำการ โดยติดต่อสอบถามสถานะของสินค้า และนัดหมายวัน เวลา ที่จะเข้ามารับสินค้า

2.บริการจัดส่งสินค้า

 – กรณีจัดส่งโดยขนส่งของ Teenoishop.com (เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น) จะส่งสินค้า 1 – 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่รถวิ่งในแต่ละสัปดาห์

 – กรณีจัดส่งโดยขนส่งเอกชน จะจัดส่งในวันถัดไปหลังจากที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า